• Postanowienia ogólne

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a No.1 Beverages Poland Sp. z o.o. w Punkcie Sprzedaży. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką odbieraną w Punkcie Sprzedaży dokumentu sprzedaży w postaci Faktury Vat detalicznej. Ponadto potwierdzenie zawarcia umowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi informacjami, przekazywana będzie Klientowi również za pośrednictwem poczty e-mail.
  2. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu staną się skuteczne w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Tremin ten, będzie nie krótszy niż 14 dni od daty opublikowania nowego brzmienia Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu nie pozbawia Klientów praw nabytych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
  3. Trwałość poszczególnych win jest indywidualna. Optymalny termin spożycia i ewentualny okres przechowywania jest podany na każdym winie.
  4. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży w Punkcie Sprzedaży i prezentowanych na Stronie Produktowej sklep-No1Premium.pl , są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej ( Dz.U. Nr 119 z 2003 r. poz.1117)
  5. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie sklep-No1Premium.pl posiadają ochronę prawno- autorską w świetle art.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – OPAiPP ( Dz.U.z 1994 Nr 24 poz.83 ) – czyli posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich przedrukowywać bez zgody właściciela praw autorskich do niego, jakim jest Sopot Beverages Sp. z o.o. Jeśli nie ma takiej zgody to naruszeniu ulega majątkowe prawo autorskie- art.17 ustawy OPAiPP.
  6. Wszelkie pytania, uwagi, opinie, jak również informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować:

- adres poczty elektronicznej : hurt@sopot-beverages.com

- w formie tradycyjnej na adres :No.1 Beverages Poland Sp. z o.o. ul. Astronomów 14 ,         80-299 Gdańsk

 - telefonicznie - +48 603 080 503 pon. – pt.: 09:00- 17:00

  • Warunkowy dostęp do sklepu

Czy masz powyżej 18 lat?