• Regulamin

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ :

www.sklep-No1Premium.pl

 

 

 1. Celem działania witryny sklepu z winami i alkoholami mocnymi sklep-No1Premium.pl , jest ułatwienie sprzedaży detalicznej szerokiego asortymentu napojów alkoholowych, prowadzonej w punkcie sprzedaży opisanej w punkcie 3 poniżej przez Sopot Beverages Sp. z o.o., a w szczególności win oraz akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu.
 2. Sopot Beverages Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od, 4,5% do 18% alkoholu nr UD-XII-WDG-7340/I/B-533/2015 z dnia 16-06-2015 r. oraz o zawartości powyżej 18% alkoholu nr UD-XII-WDG-7340/I/C-487/2015 z dnia 16-06-2015, wydane przez Prezydenta Miasta Gdańsk na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. 2002 Nr 147 poz.1231).
 3. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Gdańsku przy ul. Astronomów 14, 80-299 Gdańsk, tel. 603 080 503, e-mail: hurt@sopot-bevereages.com. Za każdym razem, gdy w niniejszym regulaminie jest mowa o sklepie z napojami alkoholowymi sklep-No1Premium.pl dotyczy to punktu sprzedaży, o którym mowa w niniejszym punkcie.
 4. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na stronie sklepu z napojami alkoholowymi sklep-No1Premium.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.
 5. Ilekroć w niniejszym regulaminie ( zwanym dalej Regulamin) mowa o:
 6. Towar – rozumie się przez to towary prezentowane na witrynie sklep-No1Premium.pl
 7. Sprzedawcy lub Sklep- No1Premium.pl – rozumie się przez to operatora witryny sklep-No1Premium.pl, właściciela Punktu Sprzedaży – Sopot Beverages. Sp. z o.o
 8. Klient – rozumie się przez to każdego klienta nabywającego Towary.
 9. Konsument - – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Użytkownik – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające stronę sklepu z napojami alkoholowymi Sklep-No1Premium.pl;
 11. Rejestracji – rozumie się przez to proces zakładania konta przez Użytkownika na witrynie sklepu z napojami alkoholowymi sklep-No1Premium.pl wiążący się z podaniem danych osobowych opisanych w Polityce Prywatności.
 12. Gość – rozumie się przez to Użytkownika niezarejestrowanego, który dokonuje zakupów w sklepie z napojami alkoholowymi Sklep-No1Premium.pl;
 13. Moje Konto – rozumie się jako zestaw danych osobowych oraz preferencji Użytkowniak względem upubliczniania tych danych, a także zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika.
 14. Dni robocze – rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 15. Strona Produktowa – strona sklepu z napojami alkoholowymi No1Premium.pl, na której przedstawione są informacje na temat Towaru.
 16. Punkt Sprzedaży – jest to punkt sprzedaży położony w Gdańsku przy ul. Astronomów 14, 80-99 Gdańsk.
 17. Korzystanie ze Strony Produktowej oraz dokonywanie zakupów odbywa się na zasadach przedstawionych w niniejszym regulaminie, oraz każdorazowo udostępnianych regulaminach promocji. Korzystanie ze Strony produktowej oraz dokonywanie zakupów przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 18. Warunkiem korzystania ze Strony Produktowej jest dostęp do przeglądarki internetowej obsługującej CSS, Skrypty JavaScript ( oraz opartych o tę technologię frameworków), Cookies oraz Flash Player. Rekomendowane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera.
 • Warunkowy dostęp do sklepu

Czy masz powyżej 18 lat?